Η ΕΝΩΣΗ

                    Η  ΕΝΩΣΗ ΚΩΩΝ «Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»  ιδρύθηκε στις 9 Μαρτίου του 1922 με έδρα την Αθήνα ως Σωματείο με την αρχική  επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΩΝ» και  έμβλημα τον Ιπποκράτη .

Σκοπός του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

 

  1. Η σύσφιξη των σχέσεων και δεσμών μεταξύ των μελών και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
  2. Η συμβολή στην ανάπτυξη και προαγωγή της πνευματικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ζωής της Κω και η ενίσχυση της προσπάθειας για την προβολή της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  3. Η καλλιέργεια και η σύσφιξη των σχέσεων με όσους κατάγονται από την Κω ομογενείς και τις οικογένειές τους, σε οποιαδήποτε χώρα  και αν βρίσκονται και η υποβοήθηση της προσπάθειας για διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών με την ιδιαίτερη πατρίδα τους.
  4. Η υλική και ηθική βοήθεια των μελών του Συλλόγου μας, συμπατριωτών ή τρίτων που έχουν ανάγκη.

Οι σκοποί επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα:

 

  • Με την οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων , απονομής βραβείων και υποτροφιών σε μαθητές ή σπουδαστές της Κω.
  • Με την προβολή των κάθε είδους προβλημάτων της Κω και επιδίωξη ή ενίσχυση της προσπάθειας επίλυσής τους με παραστάσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες ή όργανα της Πολιτείας, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές ή Συλλόγους της Κω και γενικά ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας ή προσπάθειας που οδηγεί στην πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, με κάθε πρόσφορο μέσο που κρίνει σκόπιμο η διοίκηση  του Συλλόγου με απόφασή της.

Η μαρμάρινη επιγραφή βρίσκεται στην Εστία της Ένωσης Κώων.