Αγαπητοί συμπατριώτες,
όπως γνωρίζετε, οι μοναδικοί σταθεροί πόροι της Ένωσής μας είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών της. Οι αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις ώθησαν το Δ.Σ. της Ένωσης να αναπροσαρμόσει την ετήσια συνδρομή στα 20 ευρώ. Η καταβολή της από όλους μας θα βοηθήσει την Ένωση να συνεχίσει απρόσκοπτα τόσο τη λειτουργία της Εστίας μας όσο και την πραγματοποίηση των υπολοίπων δραστηριοτήτων.
Σας ευχαριστούμε πολύ
Το ΔΣ της Ένωσης Κώων Αθηνών «Ο Ιπποκράτης».